Analitika

Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa olunmasından sonra ölkədə ordu quruculuğunda oynadığı mühüm rol, onun dövlətçilik fəaliyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan ordusunun formalaşması, gücləndirilməsi və modernləşdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülmüşdür.

1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə ciddi siyasi və iqtisadi böhranlar yaşanırdı. Eyni zamanda, Ermənistan ilə Qarabağ münaqişəsi hərbi baxımdan Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətini zədələyirdi. Bu çətin şəraitdə Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişi, ordu quruculuğu sahəsində dönüş nöqtəsi oldu.

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra ordu quruculuğunda bir sıra mühüm addımlar atıldı. İlk növbədə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hüquqi və təşkilati bazası yaradıldı. 1993-cü ilin avqust ayında Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Azərbaycan Respublikasının Müdafiəsi haqqında” qanun qəbul edildi və bu qanunla ölkənin müdafiə sistemi əsaslandırıldı. Heydər Əliyev, ordu quruculuğunda peşəkarlığın artırılması və ordunun müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən təşkil edilməsinə xüsusi diqqət yetirdi.

Heydər Əliyevin hərbi strategiyası, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ərazi bütövlüyünün qorunması məqsədi daşıyırdı. O, ordunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, hərbi personalın peşəkarlığının artırılması və beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra islahatlar həyata keçirdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hərbi təlimlər və manevrlər keçirildi, hərbi təhsil müəssisələri yaradıldı və zabit kadrlarının hazırlığına xüsusi diqqət yetirildi.

Heydər Əliyev, ordu quruculuğunda hərbi təhsil və kadr hazırlığına böyük önəm verirdi. Onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda müasir hərbi təhsil sistemi quruldu. 1999-cu ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi təsis edildi. Bu məktəb, ölkənin hərbi kadrlarının hazırlanmasında mühüm rol oynayır və beynəlxalq standartlara uyğun təhsil verir. Eyni zamanda, Heydər Əliyev, hərbi təhsilin beynəlxalq səviyyədə inkişafını dəstəkləyərək, xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycan hərbçilərinin sayını artırdı.

Heydər Əliyev, Azərbaycan ordusunun beynəlxalq səviyyədə tanınması və beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün mühüm addımlar atdı. O, NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramına qoşulmasını təmin etdi və bu proqram çərçivəsində Azərbaycan ordusunun beynəlxalq təlimlərdə iştirakını dəstəklədi. Eyni zamanda, Türkiyə, ABŞ, Böyük Britaniya və digər ölkələrlə hərbi əməkdaşlıq müqavilələri imzalanaraq, ordunun peşəkarlığı və texniki təminatı artırıldı.

Heydər Əliyev, Azərbaycan müdafiə sənayesinin inkişafına da böyük diqqət yetirdi. Onun rəhbərliyi altında ölkədə müdafiə sənayesinin modernləşdirilməsi və yerli istehsalın artırılması istiqamətində bir sıra mühüm layihələr həyata keçirildi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan hərbi zavodlar və müəssisələr, ordunun silah və texnika ilə təminatını yaxşılaşdırdı və ölkənin müdafiə qabiliyyətini gücləndirdi.

Heydər Əliyevin ordu quruculuğundakı fəaliyyəti, onun Azərbaycanda güclü və müasir silahlı qüvvələrin yaradılmasında mühüm rol oynadı. Onun liderliyi və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan ordusu, regionda güclü və peşəkar bir hərbi qüvvəyə çevrildi. Heydər Əliyevin bu sahədəki irsi, onun oğlu İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, beynəlxalq səviyyədə tanınan və hörmət edilən bir ordu olaraq inkişafını sürdürür.

Heydər Əliyevin ordu quruculuğundakı siyasəti, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Ölkədə müdafiə sənayesinin inkişafı, hərbi təhsilin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində islahatlar davam edir. Azərbaycan ordusu, Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji istiqamətlər əsasında inkişaf edərək, regionda sülh və stabilliyin qorunmasında mühüm rol oynayır.

Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsindəki fəaliyyəti, onun uzaqgörən siyasəti və liderlik qabiliyyəti nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin güclənməsinə və müasir bir hərbi qüvvəyə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Onun təşəbbüsləri və həyata keçirdiyi islahatlar, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Heydər Əliyevin bu sahədəki irsi, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.

İslam Bafadarov,
YAP-ın gənc fəalı

Oxşar Xəbərlər

Back to top button